موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: فروردين 1397 - دیجیتال مارکتینگ با سعید عزتی

احتمالا همه ما کلمه کمپین را شنیده باشیم. اما اجرای یک کمپین در شبکه های اجتماعی تفاوت های خاص خود را دارد. در این مطلب یک کمپین شبکه اجتماعی را با بررسی مراحل آن اجرا خواهد شد. 

بطور کلی یک کمپین شبکه های اجتماعی را  می توان به 4 قسمت تقسیم کرد:

1) تعیین اهداف

2) مشخص کردن مخاطب هدف

3) ایجاد محتوا

4) ایجاد یک نقشه اجرا

 

 

گام اول در کمپین شبکه های اجتماعی : تعیین اهداف 

 هدف از اجرای کمپین باید مشخص باشد. اولین سوالی که در اجرای یک کمپین باید پرسید این است که هدف از اجرای کمپین چپیست؟

بعضی از اهداف اجرای کمپین شبکه های اجتماعی عبارتند از:

الف) راه اندازی یک مجصول جدید با هدف افزایش فروش 

ب) افزایش آگاهی از برند

ج) ایجاد تعامل با کاربران 

د) افزایش نصب برنامه (app)

ه) افزایش ترافیک ورودی به سایت

و) افزایش ورودی (بطور مثال افزایش ورودی های یک رستوران یا سینما)

 

 

 

بر اساس مدل smart در هدف گذاری، یک هدف باید دارای شاخصه های زیر باشد:

شفاف و مشخص باشد

هدف کمپین سایر بخش های آن از جمله مخاطبان و محتوا را مدیریت می کند. میزان موفق بودن کمپین هم بر اساس میزان موفقیت دستیابی به اهداف تعیین شده اندازه گیری خواهد شد. تا جای ممکن هدف خود را شفاف انتخاب کنید. بطور مثال اگر افزایش فروش بعنوان هدف انتخاب شد، بهتر است بصورت دقیق بیان شود. افزایش سریع فروش شلوار محصول شماره 1 و3 و یا لباس های تیره زمستانی.

 

قابل اندازه گیری باشد

اعداد و اندازه گیری کمی یکی از مهمترین شاخصه های یک هدف است. بطور مثال اگر هدف افزایش 20 درصدی فروش لباس های تیره زمستانی باشد، باید به تعداد 200 عدد بیشتر بفروش برسد. در اجرای کمپین باید میزان فروش به دقت ثبت شود. 

 

قابل دسترس باشد

آیا هدفی که تعیین می شود قابل دسترسی است؟ با بودجه شما مطابقت دارد؟ هزینه ای که برای ایجاد و یا تولید کالا یا محصول شده است چقدر است؟ برای این کمپین چقدر هزینه کنار گذاشته اید؟ همه این موارد باید در انتخاب هدف در نظر گرفته شود.

 

واقع بینانه و مرتبط باشد

هدف تعیین شده چه ارتباطی با کسب و کار شما دارد؟ بطور مثال درآمد حاصل از افزایش فروش را برای استخدام نیروی جدید استفاده خواهد شد و یا برای تولید یک محصول یا نرم افزار جدید مصرف خواهد شد. این موضوع باید بصورت دقیق مورد بررسی قرار بگیرد.

 

دارای زمان بندی باشد:

هدفی که تعیین شده است در چه بازه زمانی به انجام خواهد رسید. بطور مثال اگر هدف افزایش 20 درصدی فروش لباس های تیره زمستانی است باید زمان آن نیز بیان شود: افزایش 20 درصدی فروش لیاس های تیره زمستانی در بازه زمانی 3 ماهه

 

در واقع یک کمپین موفق شبکه های اجتماعی ترکیبی از یک هدف کلیدی و چند هدف ثانویه است. بطور مثال اگر هدف اصلی افزایش ترافیک ورودی یه سایت است، باید مشخص شود که هر کدام از بخش ها و موضوعات سایت چقدر باید افزایش ترافیک داشته باشد(موضوع یک 20 درصد افزایش، موضوع دو 30 درصد افزایش و در کل 25 درصد افزایش کل ترافیک ورودی به سایت).

 


تمرین عملی 1 - کمپین موفق شبکه های اجتماعی

همین الان یک هدف کلیدی و چند هدف ثانویه با توجه به معیارهای گفته شده در مطلب برای کمپین خود انتخاب کنید.

 

 2) مشخص کردن مخاطب هدف

 شاید بارها مطرح شده است که مخاطبان را باید شناسایی کرد. اما شناسایی مخاطبان در حد اینکه مردان با سن 25 تا 30 دیگر کافی نیست و بلکه باید مشخصات خیلی دقیق تری از مخاطبان داشته باشیم که معمولا به آن 

منتشرشده در الگوریتم های گوگل

احتمالا همه ما کلمه کمپین را شنیده باشیم. اما اجرای یک کمپین در شبکه های اجتماعی تفاوت های خاص خود را دارد. در این مطلب یک کمپین شبکه اجتماعی را با بررسی مراحل آن اجرا خواهد شد. 

بطور کلی یک کمپین شبکه های اجتماعی را  می توان به 4 قسمت تقسیم کرد:

1) تعیین اهداف

2) مشخص کردن مخاطب هدف

3) ایجاد محتوا

4) ایجاد یک نقشه اجرا

 

 

گام اول در کمپین شبکه های اجتماعی : تعیین اهداف 

 هدف از اجرای کمپین باید مشخص باشد. اولین سوالی که در اجرای یک کمپین باید پرسید این است که هدف از اجرای کمپین چپیست؟

بعضی از اهداف اجرای کمپین شبکه های اجتماعی عبارتند از:

الف) راه اندازی یک مجصول جدید با هدف افزایش فروش 

ب) افزایش آگاهی از برند

ج) ایجاد تعامل با کاربران 

د) افزایش نصب برنامه (app)

ه) افزایش ترافیک ورودی به سایت

و) افزایش ورودی (بطور مثال افزایش ورودی های یک رستوران یا سینما)

 

 

 

بر اساس مدل smart در هدف گذاری، یک هدف باید دارای شاخصه های زیر باشد:

شفاف و مشخص باشد

هدف کمپین سایر بخش های آن از جمله مخاطبان و محتوا را مدیریت می کند. میزان موفق بودن کمپین هم بر اساس میزان موفقیت دستیابی به اهداف تعیین شده اندازه گیری خواهد شد. تا جای ممکن هدف خود را شفاف انتخاب کنید. بطور مثال اگر افزایش فروش بعنوان هدف انتخاب شد، بهتر است بصورت دقیق بیان شود. افزایش سریع فروش شلوار محصول شماره 1 و3 و یا لباس های تیره زمستانی.

 

قابل اندازه گیری باشد

اعداد و اندازه گیری کمی یکی از مهمترین شاخصه های یک هدف است. بطور مثال اگر هدف افزایش 20 درصدی فروش لباس های تیره زمستانی باشد، باید به تعداد 200 عدد بیشتر بفروش برسد. در اجرای کمپین باید میزان فروش به دقت ثبت شود. 

 

قابل دسترس باشد

آیا هدفی که تعیین می شود قابل دسترسی است؟ با بودجه شما مطابقت دارد؟ هزینه ای که برای ایجاد و یا تولید کالا یا محصول شده است چقدر است؟ برای این کمپین چقدر هزینه کنار گذاشته اید؟ همه این موارد باید در انتخاب هدف در نظر گرفته شود.

 

واقع بینانه و مرتبط باشد

هدف تعیین شده چه ارتباطی با کسب و کار شما دارد؟ بطور مثال درآمد حاصل از افزایش فروش را برای استخدام نیروی جدید استفاده خواهد شد و یا برای تولید یک محصول یا نرم افزار جدید مصرف خواهد شد. این موضوع باید بصورت دقیق مورد بررسی قرار بگیرد.

 

دارای زمان بندی باشد:

هدفی که تعیین شده است در چه بازه زمانی به انجام خواهد رسید. بطور مثال اگر هدف افزایش 20 درصدی فروش لباس های تیره زمستانی است باید زمان آن نیز بیان شود: افزایش 20 درصدی فروش لیاس های تیره زمستانی در بازه زمانی 3 ماهه

 

در واقع یک کمپین موفق شبکه های اجتماعی ترکیبی از یک هدف کلیدی و چند هدف ثانویه است. بطور مثال اگر هدف اصلی افزایش ترافیک ورودی یه سایت است، باید مشخص شود که هر کدام از بخش ها و موضوعات سایت چقدر باید افزایش ترافیک داشته باشد(موضوع یک 20 درصد افزایش، موضوع دو 30 درصد افزایش و در کل 25 درصد افزایش کل ترافیک ورودی به سایت).

 


تمرین عملی 1 - کمپین موفق شبکه های اجتماعی

همین الان یک هدف کلیدی و چند هدف ثانویه با توجه به معیارهای گفته شده در مطلب برای کمپین خود انتخاب کنید.

 

 2) مشخص کردن مخاطب هدف

 شاید بارها مطرح شده است که مخاطبان را باید شناسایی کرد. اما شناسایی مخاطبان در حد اینکه مردان با سن 25 تا 30 دیگر کافی نیست و بلکه باید مشخصات خیلی دقیق تری از مخاطبان داشته باشیم که معمولا به آن 

منتشرشده در شبکه های اجتماعی

میدان فاطمی خیابان گمنام خیابان جهانمهر پلاک4 واحد2

[social type="facebook" style="min" color="no"]http://www.facebook.com/SmartAddons.page[/social] [social type="twitter" style="min" color="no"]https://twitter.com/smartaddons[/social] [social type="google-plus" style="min" color="no"]https://plus.google.com/u/0/103151395684525745793/posts [/social] [social type="pinterest" style="min" color="no"]http://www.pinterest.com/in/smartaddons[/social] [social type="rss" style="min" color="no"]http://www.rss.com/in/smartaddons[/social]

 

گالری

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
بالا